Werkgevers

Uw medewerker raakt betrokken bij een ernstig ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis. Los van materiele schade heeft u er beiden alle belang bij dat uw medewerker zo spoedig mogelijk de juiste aandacht en begeleiding ontvangt.

Natuurlijk is uw eerste gedachte: “dat moet ik (of uw HR afdeling) direct oppakken”. Waarom niet overlaten aan RaNed die met onmiddellijke opvang aan slachtoffers en overige betrokkenen (collega’ s/ getuigen) op afroep de juiste professionele inzet levert. U voorkomt langdurig (psychisch) verzuim, bent volledig ontzorgd in het gehele proces en creëert maatschappelijk draagvlak binnen uw onderneming. Een maatwerk 24/7 oproepabonnement behoort tot de mogelijkheden.