CHAUFFEURSHULP 24/7

ZEKERHEID TEGEN ONVOORSPELBAARHEID

Iedere transportmanager denkt goed na over het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen. Wanneer het over zwaardere ongevallen met letselschade gaat, hoopt men dat dit hun niet zal overkomen, geen geld voor vrijmaken is de eerste optie.

Maar niets is minder waar… De praktijk laat al zien dat door toenemende verkeersdrukte in combinatie met de werkdruk voor de chauffeur de kans drastisch toeneemt dat een ongeluk met grote schade en letsel kan optreden.

Vanaf dat moment spelen onbekende en financieel bedreigende elementen een grote rol:

 • Hoeveel dagen kan de chauffeur niet rijden?
 • Behoudt de chauffeur zijn rijbewijs of hoe lang is hij zijn rijbewijs kwijt?
 • Welke gevolgen heeft dit voor uw planning en financiën?
 • Wat antwoordt uw chauffeur op de vragen die tijdens het politieverhoor gesteld worden? Hij wordt meestal als verdachte aangemerkt!

RaNed heeft zich in dit specifieke vakgebied gespecialiseerd RaNed garandeert de werkgever als volgt:

 1. We zijn overal in Nederland binnen 1 tot 1½ uur ter plaatse van het ongeval
 2. We beschikken over kennis, ervaring en juridische relaties om de gevolgen van ongevallen tot een voor u gunstig einde te brengen
 3. Uw chauffeur bereiden wij op alle stappen voor, regelen alles (aanwezigheid bij politieverhoor e.d.) en zorgen met rijvaardigheidsessies voor het wegnemen van mogelijke angsten/belemmeringen bij uw chauffeur
 4. Heeft u momenteel een of meerdere chauffeurs die bovenmatig boetes rijden? RaNed heeft ook hier de oplossing om dit te voorkomen.

Wat kost ‘Chauffeurshulp 24/7’? RaNed heeft een landelijke dekking en biedt de chauffeurshulp aan gereduceerde tarieven als u gebruik maakt van het servicecontract. Wij informeren u graag hierover.

Wilt u meer informatie?

Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij komen bij u langs en leggen u in een kort gesprek alles uit aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. U staat voor goed werkgeverschap! Dan is RaNed een ideale partner die vanuit branchekennis en ervaring perfect bij u aansluit.

Werkwijze

Wanneer een (verkeers)ongeval plaatsvindt, waarbij doden of ernstige gewonden te betreuren zijn, is het voor de betrokkenen van groot belang, dat zij op een professionele manier worden opgevangen en “met raad en daad” worden bijgestaan.

Wij gaan direct na de melding, via eigen alarmcentrale, ter plaatse en zorgen voor psychische trauma-opvang aan de betreffende cliënten. Onze hulpverleners zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Ieder kan een persoonlijk of collectief abonnement op deze bijzondere dienstverlening afsluiten. Het betreffende abonnement wordt voor een zeer laag bedrag aangeboden. Abonnementsperiode is telkens 1 jaar. Ook kan een verzoek worden gedaan voor eenmalige interventies, echter zonder overeenkomst kan de bereikbaarheid binnen de gestelde tijdsduur niet worden gegarandeerd. Uiteraard zijn onze diensten ook los af te nemen.

Spoedhulp veelal binnen 1 uur…

Activiteiten die onder chauffeurshulp 24/7 vallen:

 • 7 x 24-uurs bereikbaarheid van een deskundige hulpverlener.
 • Directe opvang (van de betrokken abonnement-houder.)
 • Interventie en opvang gedurende een aaneengesloten periode van 14 dagen.
 • Maximaal twee persoonlijke contactmomenten en telefonisch onbeperkt naar behoefte.
 • Eerste persoonlijke contactmoment na eerste melding veelal binnen 1 uur voor heel Nederland. Indien sprake van overmacht kan het zijn dat niet binnen 1 uur een begeleider ter plaatse is.
 • Deskundig advies over direct noodzakelijke acties aan betrokkene en werkgever.
 • Ondersteunende aanwezigheid bij eventueel politie-verhoor.
 • Snelle telefonische berichtgeving en schriftelijke rapportage aan belanghebbenden in overleg met betrokkenen. Eventueel noodzakelijke repatriëring van betrokkene, voertuig en lading.
 • Indien mogelijk en toegestaan toezicht op het juist verzamelen van bewijslast en sporen.


Advies over noodzakelijke vervolgacties zoals:

 • Doorverwijzing naar andere hulpverleners zoals
 • belangenbehartigers, advocaten, etc.
 • Ongevallenanalyse en -expertise
 • Vervolg rapportages
 • Dossierbewaking