Onze diensten

Onderstaand vind u de diensten welke door RaNed landelijk worden geleverd.

Verkeersbegeleidingen
Algemene informatie over onze dienstverlening.

Verkeersangst / rij-angst
Begeleiding bij angst voor bijv. tunnels, bruggen, snelweg, etcetera.

Fobiebegeleiding
Bij angst voor deelname aan het verkeer, niet voortvloeiend uit een ongeval.

Traumabegeleiding
Begeleiding/re-integratie na ongeval of trauma.

Chauffeurshulp 24/7
Directe spoedhulp binnen 1 uur na ingrijpende gebeurtenis, veelal van toepassing op beroepsmatige weggebruikers.

Bedrijfsongevallen 24/7
Traumaopvang voor betrokkenen en getuigen van een bedrijfsongeval

Spoedopvang 24/7
Traumaopvang voor betrokkenen en getuigen van een ingrijpende gebeurtenis zoals overval, molest, etc.

Rijvaardigheidsonderzoeken
Onderzoek naar geschiktheid aan het verkeer deel te kunnen (blijven) nemen, dit kan o.a. zijn na een ongeval, beroerte, etc.

Functiegeschiktheidsonderzoeken
Onderzoek naar de geschiktheid voor een bepaalde functie in de beroepsmatige sector.

Onze overige diensten

Onderstaande diensten kunnen tevens door RaNed worden geleverd:

Ongevallenanalyse en Expertise

Verkeersongevallenvraagstukken, schuldvraag- en/of toedrachtonderzoek

Psychosociale hulpverlening, waaronder: Coaching, Counselling, Gedragstherapie, Psychothera pie en EMDR-therapie

Download onze algemene brochure

Download hier onze bedrijfspresentatie

Tarieven

Onze dienstverlening is altijd maatwerk en de intakegesprekken en begeleidingen vinden veelal vanaf het woonadres van de cliënt of het adres van werkgever plaats. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de reistijden onderling afwijken. Wij maken daarom altijd eerst een offerte van de te verwachten kosten en sturen daarbij een formulier voor opdrachtbevestiging.

Zodra wij de opdrachtbevestiging retour hebben ontvangen, zullen wij de gewenste dienstverlening altijd op een zo kort mogelijke termijn trachten uit te voeren. Dit geldt overigens voor al onze diensten.

U kunt met ons telefonisch contact opnemen of via het aanmeldingsformulier een aanvraag doen. Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk van dienst zijn.