Regels voor transport in België

12-06-2018


Wegenverkeerswet is niet in overal in Europa hetzelfde


De laatste tijd komen we steeds vaker afwijkingen tegen in de regelgeving, maar ook zeker zaken die voor sommigen voor ons gewoon nieuw zijn. Zo ook voor chauffeurs die bijvoorbeeld al jaren in dat betreffende land hun werk doen! De meest opvallende in België is toch wel dat je op een 70 km-p/u weg niet harder mag rijden dan 60 km-p/u indien het totale toegestane gewicht meer is dan 7,5 ton. Voor voertuigen met een totaal toegestaan gewicht van 7,5 ton geldt tevens een inhaalverbod bij regen. Hieronder samenvattend enkele regels voor transport in België.

 

Bron onderstaande info: Evofenedex.nl

VERKEER

Maximum snelheid

Binnen de bebouwde kom

50 km/h

Buiten de bebouwde kom

Autosnelwegen

2 of meerbaans wegen zonder wegmarkering:

·     voertuigen tot 7,5 ton ttg

120 km/h

·     overige voertuigen

90 km/h

2 of meerbaans wegen met wegmarkering:

·     alle voertuigen

90 km/h

andere wegen:

·     voertuigen tot 7,5 ton ttg

90 km/h

·     overige voertuigen

60 km/h

Minimum snelheid

70 km/h, tenzij anders is aangegeven of bij lokale omstandigheden als slecht weer en files.

Sticker

In België is het verplicht om op de achterkant van een vrachtauto een 60 km sticker te plaatsen. Deze verplichting is neergeschreven in de Wegcode (K.B. 01.12.1975) en geldt ook voor buitenlands gekentekende voertuigen.

Artikel 59.3 vermeldt:

59.3. De door het artikel 11.3.1° tot 3° toegelaten maximumsnelheid wordt vermeld op het rechtergedeelte van de achterkant van het voertuig door een snelheidsplaat waarvan het model bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.

C43

Artikel 11. Snelheidsbeperkingen:

11.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur.
Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43.

60 km/h op 70km-wegen

Voor voertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5ton die gebruik maken van de lokale wegen geldt een maximum snelheid van 60km/h. Ook al staan langs de kant van deze wegen borden met hierop de aanduiding ‘70’ (70km/h).

Inhaalverbod

  • bij regen voor voertuigen vanaf 7,5 ttg
  • langzaam verkeer en landbouwvoertuigen mag u wel inhalen
  • Tabaksreclame op voertuigen

  • geen tabaksreclame op voertuigen
  • bij overtreding proces verbaal en verplichte overlading
  •