Verder na een verkeersongeval? Contact met de ander helpt.

28-05-2018


Hoe herstelbemiddeling kan helpen bij de verwerking na een verkeersongeval.


Een verkeersongeval heeft een enorme impact op levens van betrokkenen. Als slachtoffer of nabestaande kun je achterblijven met allerlei vragen. En als veroorzaker kun je worstelen met schuldgevoelens. Contact met de andere partij kan mensen helpen om te gaan met de gevolgen van het ongeval.  In de week van 28 mei vraagt Perspectief Herstelbemiddeling met een speciale campagne aandacht voor deze mogelijkheid van contact onder professionele begeleiding.

Professionele  bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling begeleiden dit contact tussen de betrokkenen op zorgvuldige wijze. Anneke (63) ging in gesprek met de medeveroorzaker van het ongeluk: “Het was een heel emotioneel gesprek. Ik hoop dat zij gemerkt heeft dat ik niet boos ben.” 


Wat contact met de ander kan betekenen
<<FILM BETROKKENEN>>

https://youtu.be/MESCiuH2CUI?list=PLtxcMNShO_yuprdqSWGr9sUhfdC8JlMSP

Sharon werd op haar scooter aangereden. Ruim een jaar later is ze eraan toe om via Perspectief in gesprek te gaan met de veroorzaker van het ongeval. Marco is vrachtwagenchauffeur. Hij veroorzaakt een zwaar ongeval, waardoor iemand overlijdt. Onder begeleiding van een bemiddelaar van Perspectief gaat hij met een van de slachtoffers in gesprek. In deze film vertellen Sharon en Marco over hun ervaring met herstelbemiddeling.

Onze ervaring met bemiddeling na een verkeersongeval leert dat er zowel bij slachtoffers/nabestaanden als veroorzakers (grote) behoefte kan zijn aan contact. En dat het herstel ook groot kan zijn, voor beide partijen.

Een bemiddelaar van Perspectief: “Ik maak vaak mee dat deelnemers zich na het contact opgelucht of minder angstig voelen. Dat je als veroorzakende partij erkenning en begrip krijgt van het slachtoffer is een groot goed. Het helpt een volgende stap te zetten, waardoor er weer (een ander) perspectief ontstaat: voor beide partijen.”


Herstelbemiddeling via Perspectief

Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld een delict of (verkeers)ongeval zijn. Naast slachtoffers/nabestaanden, verdachten/daders en veroorzakers, kunnen ook familieleden en bijvoorbeeld getuigen deelnemen. Herstelbemiddeling kan op elk gewenst moment: kort na het gebeuren of jaren later. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan voorop. Een professionele, onafhankelijke en neutrale bemiddelaar begeleidt de trajecten. De bemiddeling is voor deelnemers gratis. Perspectief Herstelbemiddeling wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Doel van de bemiddeling is bijdragen aan de verwerking van wat er is gebeurd en (emotioneel) herstel voor de betrokkenen.

 

Contact
Wilt u meer weten over de campagne en herstelbemiddeling? Neemt dan direct contact op met Perspectief Herstelbemiddeling: 030-234 00 45 of info@perspectiefherstelbemiddeling.nl.
www.perspectiefherstelbemiddeling.nl