Aanvullende verzekering?

09-05-2018Veel mensen sluiten naast hun auto of motorverzekering een Ongevallen Verzekering af. Een momenteel veel gekozen variant is de Schade Verzekering Inzittenden(SVI).

Er zijn echter belangrijke verschillen tussen beide. De Ongevallen Verzekering is een zogenaamde sommenverzekering en keert alleen uit bij overlijden, of bij blijvende invaliditeit boven een bepaald percentage, zoals in de polis omschreven. De Schade Verzekering Inzittenden dekt ALLE schade aan inzittenden welke uit een gedekt evenement voortvloeit. Dit ongeacht de schuldvraag, dus zelfs ook bij éénzijdige ongevallen. Voor bestuurders van motorfietsen op 2 of 3 wielen is deze verzekering eveneens te sluiten.

 

In de dekking is ook letselschade, alsmede de hulp/ begeleiding bij ontstane trauma’s inbegrepen. Juist het ondervinden van een ernstige calamiteit kan er voor zorgen dat verkeersangst ontstaat, waardoor de mobiliteit van de betrokken voor kortere of langere tijd onder druk komt te staan.

RaNed is dé deskundige partij om u daarbij te ondersteunen.


Heeft u weleens nagedacht over een aanvullende SVI dekking?

Zo niet, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

 

Auto vs boom.jpg