Stichting Incident Management: Record aantal ongevallen in 2019

05-02-2020Het aantal ongevallen op de Nederlandse hoofdwegen lag in 2019 hoger dan in enig ander jaar in de 21-ste eeuw. IM-bergers moesten 27.141 keer uitrukken om voertuigen af te voeren die waren betrokken bij een aanrijding. Dit was bijna 1.600 keer meer dan in 2018. Daarmee is de stijging van het aantal ongevallen sinds 2013 na een korte onderbreking in 2018 hervat. In 2013 handelden IM-bergers 20.978 ongevallen af. Dit brengt de totale stijging sinds 2013 op 29%.

De grootste klappen van het jaar vielen op Oudejaarsavond in de omgeving van Heerenveen. Het begon om 18:40 uur met kettingbotsingen op beide rijbanen van de A32 bij Akkrum. Daar reden in dichte mist 30 voertuigen op elkaar. Een uur later waren 25 personenauto’s betrokken bij een aanrijding op de A7 in Heerenveen, tien kilometer verderop. De bergingen op beide locaties werden uitgevoerd door BCF Mobiliteit die de klussen met dertien bergingsvoertuigen in twee uur klaarde.

IM-ongevallen 2010 – 2019

 

 

IM-bergers hadden de handen in het afgelopen jaar vooral vol aan het van de weg halen van pechgevallen. Dit gebeurde ruim 81.000 keer, 17.000 meer dan in 2018 (plus 27%). Pech langs de kant van de weg kan gevaar opleveren voor het verkeer. Daarom besluit Rijkswaterstaat steeds vaker om pechvoertuigen van de vluchtstrook te laten verwijderen. De IM-berger krijgt de opdracht om het voertuig vervolgens op een veilige plaats in de nabijheid af te zetten.

Het aantal pechverplaatsingen bereikte een piek in de zomermaanden. Op dagen met tropisch weer streeft Rijkswaterstaat ernaar om alle automobilisten met pech van de weg te halen. Maar de toepassing van dit zogenaamde hitteprotocol speelde slechts een kleine rol in de groei van het aantal pechverplaatsingen. In alle maanden van het jaar was sprake van een stijging ten opzichte van 2018, met name in het vierde kwartaal.

 

IM-opdrachten in 2019

Type opdracht 2019 2018 Groei
Ongeval 27.141 25.545 6% 
Pechverplaatsing 81.263 64.217 27% 
Beveiliging 3.251 4.099 -21% 
Onbeheerd voertuig 2.768 2.696 3% 
Loze rit 28.739 25.477 13% 
 
HWN 125.697 106.824 18% 
OWN 17.465 15.210 15% 
 
Politie 21.857 23.698 -8% 
RWS 92.498 73.650 26% 
ANWB/Alarmcentrale 26.789 22.205 21% 
EDO/Flitsmeister 2.018 2.481 -19% 
 
Totaal 143.162 122.034 17% 

Door de toename van het aantal ongevallen en pechverplaatsingen kwam het totale aantal IM-opdrachten in 2019 uit op 143.162, 17% meer dan in 2018. Alleen het aantal beveiligingsopdrachten nam af. Dit zijn gevallen waarin de berger opdracht krijgt om zelf te zorgen voor de beveiliging van een incidentlocatie. Dit gebeurt door de inzet van een tweede voertuig dat stroomopwaarts van een incident wordt geplaatst en de weggebruikers met zwaailichten waarschuwt voor de werkzaamheden verderop.

IM-opdrachten 2010 – 2019

 

 

De rol van de politie bij het vaststellen en doorgeven van incidenten op IM-wegen werd in 2019 minder belangrijk. De politiemeldkamers gaven 21.857 meldingen door, 8% minder dan in 2018. De politie ontvangt de meldingen via het alarmnummer 112. Dit is een belangrijke bron omdat zij, met name bij ongevallen, niet alleen wordt gebruikt door direct betrokkenen, maar ook door passanten. De daling van het aantal politiemeldingen is al jaren gaande. In 2015 was de politie, met 32.168 telefoontjes, nog de belangrijkste bron van incidentmeldingen.

 

Bron: riskenbusiness.nl