Ministerie Infrastructuur en Waterstaat stelt half miljard euro beschikbaar voor verbeteren verkeersveiligheid

17-12-2019Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil een half miljard euro beschikbaar stellen voor verkeersveilige infrastructuur. Ze hoopt dat provincies en gemeenten eenzelfde bedrag willen investeren zodat er de komende tien jaar in totaal een miljard euro extra beschikbaar komt voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties in gemeenten en provincies.
 
Minister van Nieuwenhuizen: “De impact van een verkeersongeval is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet. We doen al veel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk aan het recente app-verbod op de fiets en de campagnes om mensen te wijzen op het gevaar van afleiding en alcohol in het verkeer. Maar we moeten een stap extra zetten. Ik wil daarom een half miljard euro beschikbaar stellen en hoop dat provincies en gemeenten meedoen. Zodat we met elkaar de trend kunnen keren.”


 
De minister sprak deze week met bestuurders van provincies en gemeenten over het verbeteren van de verkeersveiligheid. Van Nieuwenhuizen zal in dat gesprek aanbieden om het bedrag dat provincies en gemeenten uittrekken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, te verdubbelen. In de periode 2020-2030 wil de minister daar jaarlijks 50 miljoen euro voor beschikbaar stellen.Vorig jaar presenteerden ministers Van Nieuwenhuizen en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties een nieuwe visie op veilig verkeer, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 
Als onderdeel van die aanpak worden in provincies en gemeenten de gevaarlijke wegen, fietspaden en kruispunten en rotondes in kaart gebracht. Met het extra geld dat de minister nu beschikbaar wil stellen, kunnen deze gevaarlijke situaties snel worden aangepakt.De afgelopen jaren stagneerde de daling van het aantal verkeersslachtoffers. In 2018 was er zelfs een stijging van het aantal verkeersdoden met ruim tien procent. De meerderheid van de verkeersslachtoffers valt op gemeentelijke en provinciale wegen.

 

Reactie Verkeersveiligheidscoalitie: blij met investering, maar wel snel actie nodig

De minister van Infrastructuur en Waterstaat kondigt vandaag aan dat er in de komende 10 jaar 50 miljoen euro per jaar in verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd. Dit betekent dat er voor het eerst in 15 jaar weer wordt geïnvesteerd. De Verkeersveiligheidscoalitie, waar het Verbond van Verzekeraars onderdeel van uitmaakt, vindt het goed dat haar eerdere pleidooien gehoor hebben gevonden bij de minister en dat er voor het eerst in 15 jaar weer wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Maar de coalitie benadrukt wel dat er nog veel nodig is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

 

Omdat de verkeersveiligheidsambities uit het regeerakkoord zwaar onder druk staan, hebben de leden van de Verkeersveiligheidscoalitie al vaker bij betrokken (lokale) overheden aangedrongen op investeringen. Volgens de coalitie is met name geld nodig voor een veiligere (fiets)infrastructuur, het op peil brengen van handhaving (vooral in steden) en meer capaciteit bij overheden om verkeersveiligheidsprojecten uit te kunnen voeren. De coalitie wijst erop dat investeringen in zich aantoonbaar terugbetalen. Eerder is gebleken dat kosten en baten zich verhouden als 1: 3 à 4.

 

Door te lang blijven leunen op successen uit het verleden en onvoldoende investeringen in verkeersveiligheid, is Nederland in de afgelopen jaren weggezakt uit de top-10 van meest verkeersveilige landen in Europa. In 2018 steeg het aantal verkeersdoden met maar liefst bijna 11 procent, de grootste stijging in jaren. Wat de Verkeersveiligheidscoalitie betreft is dit een onacceptabele situatie. Werken aan verkeersveiligheid is complex en kostbaar. Met respect voor al het werk dat al wordt verricht, ook door de Verkeersveiligheidscoalitie zelf, doet zij een uiterst beroep op de gezamenlijke overheden om geen tijd meer te verliezen en nu substantieel te investeren in veilige (fiets)infrastructuur en handhavingscapaciteit.

 

Bron: riskenbusiness.nl